Vilkår for kjøp og personvern

Alle priser er i norske kroner (NOK).

Frakt - Norden

Porto/ pakking NOK 59,- kommer i tillegg.
Ved kjøp av kun store håndflagg og car flag, er porto/ pakking NOK 79,-.
Ordre over NOK 1 000.- sendes fritt.

På grunn av flytting av lageret, er det for tida ikke mulig med henting.

Oppgir du feil postadresse eller ikke henter tilsendt forsendelse når du har mottatt hentelapp, må du betale for ny frakt for ny forsendelse.

Vi sender med Posten Norge.

Hvis du ikke bor i Norge

Alle varer med unntak av bøker og kunst er inkludert 25 % norsk mva (moms/ VAT).
Bor du utenfor Norge, slipper du å betale norsk mva.

Du må selv undersøke om det kommer toll og/ eller mva ved import til ditt land.

Nederst på siden kan du huke av slik at priser kommer uten norsk mva.

Nei, No, Nej, NeinJa, Yes
Avkrysningsrute "Priser inkludert mva" valgtAvkrysningsrute "Priser inkludert mva" ikke valgt

Betaling

Du kan betale med VISA, MasterCard, VIPPS (kun norske kunder) eller forskudd til vår bankkonto.

Ønsker du forskuddsbetaling via bank - velg alternativ FAKTURA ved betaling. Du tilsendt betalingsinformasjon via e-post.

Merk! Vi tar ikke i mot kontakter hvis du ønsker å hente varene hos oss.

Forsendelse og håndtering av våre produkter

Alle varene du finner i nettbutikken skal være på lager. Normal ekspedisjonstid er 1-3 dager.
MERK! Vi sender med Posten, og jeg har fått tilbakemelding om at de benytter opptil 1 uke på levering.

Skulle en vare være midlertidig utsolgt, tar vi kontakt med deg.

Vi tar ikke på oss ansvar for uvettig bruk av våre produkter som påfører deg eller andre skade eller som påfører andre ting skade herunder også eventuelle allergier.

Er det skader på varene, mangel i leveransen eller har du mottatt feil varer i henhold til din bestilling, skal dette meldes så snart som mulig og senest 14 dager etter at du har mottatt varene.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved kjøp på internett. Du har 14 dagers angrefrist fra du mottar varen. For å benytte angreretten, må du returnere varen uskadd i originalemballasjen. Det vedlagte angreskjemaet må benyttes. Du plikter selv å betale returportoen.

Når vi har mottatt din bestilling sender vi deg en bekreftelse på e-post med informasjon om ordren din. Ta vare på ordrebekreftelsen i tilfelle du skal kontakte vår kundeservice.

Alle forsøk på svindel, falske ordre eller liknende, blir politianmeldt.

Du skal være trygg når du handler hos oss!

Vi tar ditt personvern meget alvorlig. Vi har alltid hatt en meget streng politikk på håndtering av persondata.

Dette er våre retningslinjer (sist oppdatert pr 24.03.24):

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen.

Vi sporer deg ikke når du besøker vår nettside. Du vil ikke oppleve at annonser fra oss følger deg.

Når du legger inn en ordre kommer det en e-post til oss med ordren og en e-post til deg (disse e-postene er like) – dette via Jetshop www.jetshop.no som er vår nettbutikkløsning. Din ordre skrives ut og ordre e-posten slettes hos oss. Etter fakturering mankuleres papirutskriften på forsvarlig måte etter 14. dager slik at ingen kan finne dine opplysninger.

Dine personopplysninger er lagret i vårt regnskapssystem som er VISMA. Det er vi pålagt. Informasjonen du legger igjen ved å handle i vår butikk blir i henhold til bokføringsloven oppbevart i 5 år jf. Lov om bokføring § 13. Fra og med 26.04.21 skifter vi regnskapsprogram til Visma eAccounting.

Din ordre er lagret hos www.jetshop.no.

Vi sender ikke ut e-post hvis du selv ikke ønsker det. Du kan melde deg på og av vår e-postliste på www.nordicpride.com eller du kan melde deg på når du legger inn en ordre.

Alle utsendinger sendes ut «nøytralt» med Italic AS som avsender – vi benytter aldri www.nordicpride.com som avsender. Ønsker du mer nøytral avsender - f.eks. et personnavn som avsender, så ta kontakt. Vi løser det.

Kun en person hos oss håndterer ordre.

Vi benytter dine personopplysninger kun til å håndtere ordre.

Vi lagrer ikke dine personopplysninger på vårt kontor, firmaets PC-er eller lager - elektronisk eller på papir - etter at ordren er sendt deg. Så fort ordre er sendt blir ordreutskriften makulert.

Vi samler ikke opplysninger om ditt betalingskort, bankkontonummer (kun på bankutskrift i den norske banken DNB) eller VIPPS (kun via VIPPS sin side der navn og sum). Vi har ikke tilgang til eller på noen måte kan se kortnummeret ditt.

Vi har eget personvernombud registert hos det norske Datatilsynet.

Vi lagrer e-post du måtte sende til oss. Hvis du vil at de skal slettes etter at dialogen er ferdig, gi beskjed.

Innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg på hos oss og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18.

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt via pride@pridestore.no.


Du har 14 dagers ubetinget angrerett

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.


Angrefristens utgangspunkt

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

a) I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f . vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår. Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsbegrenset eller av mer enn ett års varighet bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. § 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning.

Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper

b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen

c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke

d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser

e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse

f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i


Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.


Andre opplysninger

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200.

Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no